Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

  1. Taraflar ve Ürün Bilgileri
Üretici ve Yer Sağlayıcı FirmaMS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES :
VERGİ NO
TELEFON
POSTA KODU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ŞİRKET/FİRMA ADI
YETKİLİ ADI SOYADI :

 

 

ADRES :
E-MAİL:
FAKS :
VERGİ DAİRESİ / VERGİ NO :
Kurulum Bilgileri
ALAN ADI (DOMAİN):
PAKET TÜRÜ:
ÖDEME SEÇENEĞİ :
PAKET FİYATI :

 

 

 

 

 

1.1.      Sözleşmenin devamında MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ kullanıcısı olan ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak , Üretici ve Yer sağlayıcı Firma MS CAR Otomotiv LTD ŞTİ ise kısaca MS CAR olarak anılacaktır.

1.2.      Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu sözleşme Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının (web sitesinin)  MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

 

 

 

 

  1. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web tasarımının düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede MS CAR ‘e iletilmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı MS CAR sorumlu tutulamaz.

 

MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ’in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının minimum %50’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir.

 

 

 

4.MS CAR YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Müşteri’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve barındırmakla yükümlüdür.

 

Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları düzeltmekle yükümlüdür.

 

MS CAR, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık hizmet dönemi içerisinde verdiği hizmette, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. MS CAR bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

 

 

  1. HİZMET ESASLARI, SÜRESİ VE FESİH

Hizmet başlangıç tarihi MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  Web Site Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam (1) (bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan ya da müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

Hİizmet süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 6. Maddede belirlenmiştir. Hizmet bedelinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.

MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ , teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ , herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ , MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  sorumlu tutulamaz.

Web sitesinin taslak yayımı  … gün, bitmiş yayımı …. gün içinde yapılacaktır.

 

  1. HİZMET VE YENİLEME BEDELİ

MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  hizmet bedelini ilk yıl paket fiyatının içine dahil eder. İlk yıldan sonraki yıllarda Kurumsal Paket için 99$+KDV, E-Ticaret Paketi için 399$ + KDV yenileme ve bir(1)yıllık hizmet uzatma bedeli’nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Bunun için MÜŞTERİNİN MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  ‘e bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak iletmesi gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ  aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATNAMESİ (TAKSİTLİ)

 

 

 

Müşteri Bilgileri
Ticari Ünvanı
Kart Sahibi
Telefon No
Fax No

 

İş Adresi

Vergi DairesiVergi No

 

 

Kart Bilgileri
Banka Adı
Kart Sahibi
Kart No
Kart Cinsi
Güvenlik No ( Cvv )
Son Kul. Tarihi

 

Taksitlendirilecek toplam tutar olan ……………………….. TL, ………… taksite bölünerek kredi kartı hesabınızdan tahsil edilecektir.
Yukarıda bilgilerini vermiş olduğum kredi kartı hesabımdan ……………………………. TL, yazıyla ………………………………………………………. tutarın çekilmesini alacağım hizmet karşılığında talep ediyorum.

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartı hesabından çekilen tutarın, MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ .’ in nezdinde ki cari hesabımıza alacak kaydedilmesini talep ediyorum.

Borçlu :………………………………………………..                   İmza

:………………………………                                         Kaşe :

 

 

 

MS CAR OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ

İçerenköy Mah. Alanaldı Cad. Yalçın Sok. No:8/B Ataşehir /İSTANBUL

Tel: 0541 438 7643